Program „Za życiem” 

Zajęcia terapeutyczne w ramach OKRO

Program „Za życiem” skierowany jest do dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, u których wykryto wady rozwojowe (dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością) oraz ich rodziców. Głównym celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu/zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowej pomocy, wsparcie rodziców- udzielanie im informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, skoordynowanie działań wspierających na rzecz dziecka i rodziny oraz zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.  

W Warszawie rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO) pełni Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Perdagogiczną TOP.  
W ramach porozumienia z Poradnią TOP możliwa jest realizacja zajęć terapeutycznych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5.  

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach proszeni są o kontakt z koordynatorem, p. Karoliną Dolną.

Translate »
bip poczta epuap