WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SPPP „OPTA”

Informujemy, że w związku z trwającym remontem nowej siedziby SPPP „OPTA” przy ulicy Dzielnej 7, Biuro Edukacji jest w trakcie uchylenia podjętej 9 lutego 2023 r. przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXVII/2509/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul. Wiśniowa 56, w związku ze zmianą terminu przekształcenia. Na mocy aktualnie przygotowywanej przez Biuro Edukacji uchwały zamiar przekształcenia SPPP „OPTA” wyraża się z dniem 1 lutego 2025 r. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 poz. 737) organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły/placówki rodziców uczniów i prawnych opiekunów.

Translate »
bip poczta epuap