INFORMACJA O INDYWIDUALNYM NAUCZANIU NA ROK SZKOLNY 17/18

Szanowni Państwo,
informujemy, że 7 maja 2018 r. jest terminem ostatniego posiedzenia zespołu orzekającego,
na którym może być przyznane orzeczenie w sprawie indywidualnego nauczania na rok szkolny 2017/2018.