INFORMACJA

Biuro Edukacji M. St. Warszawy informuje o zamiarze przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ” Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie ul. Raszyńska 8/10 poprzez zmianę siedziby na ul. Karolkową 53 w Warszawie z dniem 31.08. 2021 r.