Dla nauczycieli

Oferta dla nauczycieli:
1.   Wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek.
2.   Wspieranie w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych.
3.   Doradztwo w zakresie wspierania procesu adaptacyjnego dzieci na terenie przedszkoli.
4.   Prowadzenie doradztwa w zakresie oddziaływań skierowanych do dzieci zdolnych.
Współpraca w ramach programu WARS – SAWA.
5.   Konsultacje dotyczące kwalifikowania dzieci do różnych form pomocy.
6.   Konsultacje w ramach systematycznych dyżurów w szkołach i przedszkolach.
7.   Konsultacje indywidualnych przypadków dzieci.
8.   Konsultacje i wskazówki do postępowania z dzieckiem dyslektycznym.
9.   Porady psychologiczne.
10. Spotkania wspierające.
11.  Szkolenia dla nauczycieli w zakresie np.
       — interwencji kryzysowej,
       — technik uczenia się,
       — mediacji.
12. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – prowadzą: H. Kowalewska i R. Cybulski.


Logopedyczna sieć wsparcia

Zapraszamy logopedów ze szkół i przedszkoli z dzielnicy Praga-Północ do udziału w logopedycznej sieci wsparcia.

Spotkania odbywać się będą w ostatnie środy miesiąca w godz. 13:00-14:30 na III piętrze Poradni Nr 5.

Chętnych prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe:
tel. 22/ 619 01 94, mail. recepcja@ppp5.pl.

Terminy kolejnych spotkań:
27.03.2018 r.
29.05.2018 r.