PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I UCZESTNIKOW ZAJĘĆ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 117/2020

Procedura postępowania dla rodziców/opiekunów i uczestników zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 wprowadza działania na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach działań prewencyjnych przekazuję Państwu następujące zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego: 

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Wizyty w poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu wejścia tylko na umówione godziny.
  2. Dziecko i osoba towarzysząca musi być bezwzględnie zdrowa, w związku z tym rodzic/opiekun wypełnia oświadczenie przed wizytą.
  3. Przy wejściu do Poradni zostanie dziecku i rodzicowi/opiekunowi zmierzona temperatura ciała.
  4. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny bądź dziecko ma objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, biegunka, bóle brzucha itp.), rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odwołania wizyty.
  5. Osoby chore nie będą przyjmowane.
  6. W korytarzu poradni przebywają tylko osoby umówione na konkretną godzinę.
  7. Wchodząc do budynku dziecko/rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do zakrywania ust i nosa (maseczka lub inna forma zakrycia) oraz jednorazowe rękawiczki, z wyjątkiem:
  • osób, które mają trudności w oddychaniu, lub nie są zdolne do samodzielnego zakrywania ust i nosa,
  • dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia,
  • osób, które nie są wstanie samodzielnie założyć środków ochrony.
  1. Środki ochrony indywidualnej klienci poradni zapewniają sobie we własnym zakresie.
  2. Po wejściu do budynku należy udać się do łazienki w celu umycia rąk zgodnie z instrukcją lub podejść do stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi i dokładnie zdezynfekować dłonie, dłonie w rękawiczkach również dezynfekujemy.
  3. Wszyscy są zobowiązani do zachowania niezbędnej odległości 1,5-2 m oraz zachowania higieny kaszlu i kichania (w zgięcie ręki) – instrukcja na ścianie Poradni.
  4. Aby zminimalizować kontakty interpersonalne z dzieckiem do Poradni zgłasza się tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
  5. Ograniczenie do niezbędnego minimum rzeczy przynoszonych do Poradni (nie należy przynosić jedzenia, zabawek, rowerków itp.).
  6. Osoby przyjmowane w Poradni Nr 5 są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów.

   

  Opracowanie zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej dla instytucji


OŚWIADCZENIA DO WYPEŁNIENIA PRZED WIZYTĄ W PORADNI NR 5:

Oświadczenie – wizyta diagnostyczna

Oświadczenie – zajęcia terapeutyczne