Kozłowska Agnieszka

Logopeda, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej doświadczenia zawodowe dotyczą dyslalii, opóźnienia rozwoju mowy
i niepłynności mowy, interesuje się także tzw. metodą krakowską. W Poradni prowadzi terapię logopedyczną
i udziela konsultacji.

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
9-13:45 13-18:15