Wyrębek Walters Diana

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Psychologia oraz Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte w trakcie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej z elementami socjoterapii, arteterapii, zabawy terapeutycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie zdobyła m.in. jako członek zespołu reflektującego w terapii rodzin w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie. Prowadziła również praktykę w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży.
W Poradni zajmuje się pracą diagnostyczną oraz terapeutyczną. Udziela pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także wspiera pracowników placówek oświatowych oraz rodziców.

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
10-12 (zdalnie) 10-12 (zdalnie) 9:30-12:30
(PPP)
15-17 (zdalnie)
10-13
(zdalnie)
15-19 (PPP)
9-13
(PPP)