WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Otwocka 3 zaprasza wszystkich chętnych rodziców i opiekunów na bezpłatne

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Rodzicom i opiekunom dzieci w wieku od 5 do 18 lat oferujemy:

możliwość spotkania z innymi rodzicami i wymiany doświadczeń,

poznanie różnych stylów wychowawczych i ich wpływu na ogólne funkcjonowanie dziecka;

poznanie konstruktywnych metod zachęcania do współpracy,

poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie z emocjami własnymi i emocjami swoich dzieci;

poznanie różnic pomiędzy stosowaniem konsekwencji i kar oraz ich wpływu na emocje i zachowania dzieci;

materiały edukacyjne.

Planujemy 10 spotkań po 2 godziny tygodniowo. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się 24.10 (środa, godz. 17.00-19.00).
Zapisy telefonicznie: 22/ 619 01 94 lub bezpośrednio w recepcji Poradni.

Spotkania prowadzą: mgr Halina Kowalewska, mgr Rafał Cybulski.