WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 przy ul. Otwockiej 3
zaprasza wszystkich chętnych rodziców i opiekunów na bezpłatne
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Rodzicom i opiekunom dzieci w wieku od 5 do 18 lat oferujemy:
możliwość spotkania z innymi rodzicami i wymiany doświadczeń,
poznanie różnych stylów wychowawczych i ich wpływu na ogólne funkcjonowanie dziecka,
poznanie konstruktywnych metod zachęcania do współpracy,
poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie z emocjami własnymi i emocjami swoich dzieci,
poznanie różnic pomiędzy stosowaniem konsekwencji i kar oraz ich wpływu na emocje i zachowania dzieci,
materiały edukacyjne.

Planujemy 10 spotkań po 2 godziny tygodniowo. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi.
Zajęcia rozpoczną się 20.02.2019 r. (środa, godz. 17.00 – 19.00).
Zapisy telefonicznie (22/ 619 01 94) lub bezpośrednio w recepcji Poradni.

Spotkania poprowadzą: mgr Halina Kowalewska, mgr Rafał Cybulski