WAŻNA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z CZERWONĄ STREFĄ

Informujemy, że od dnia 19.10.2020 r., w związku z wejściem m. st. Warszawy do strefy czerwonej, dyżury psychologów i zajęcia z uczniami prowadzone przez doradcę zawodowego w szkołach ponadpodstawowych odbywać się będą w formie zdalnej (kontakt telefoniczny, mailowy lub on-line).

Dyżury specjalistów w przedszkolach i szkołach podstawowych odbywać się będą w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w placówce i możliwości specjalisty (przy ograniczeniu, że specjalista mający pod opieką kilka placówek realizuje dyżur stacjonarnie w jednej z nich).

Jednocześnie informujemy, że wizyty diagnostyczne i zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz warsztaty psychoedukacyjne odbywają się stacjonarnie, według planu na terenie Poradni, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Przypominamy, że do Poradni przychodzą wyłącznie osoby bez objawów chorobowych i tylko te których obecność w Poradni jest konieczna (jeden rodzic z dzieckiem lub osoba pełnoletnia).