Zmiana godzin posiedzeń zespołów orzekających

UWAGA!

Zmiana godzin posiedzeń zespołów orzekających:

3 czerwca 2019 r.

♦ Zespół o potrzebie kształcenia specjalnego – godz. 15:30

24 czerwca i 8 lipca 2019 r.

♦ Zespół o potrzebie kształcenia specjalnego – godz. 15:30

♦ Zespół o potrzebie indywidualnego nauczania – godz. 16:30