INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 udziela pomocy:
dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie Dzielnicy Praga-Północ,
dzieciom mieszkającym w Dzielnicy Praga-Północ oraz ich rodzicom – wyłącznie w przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola lub szkoły (dotyczy np. dzieci w wieku od 0 do 3 lat).

Zgodnie § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199 z późn. zm., Dz. U. 2017, poz. 1647) oraz §1 ust. 6 Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5.

 

Translate »
bip poczta epuap