Dzielnicowe Centrum ds. Integracji – Praga Północ

Skład:
1.  KATARZYNA MATUSIAK – PRZEWODNICZĄCY
2. MARTA KALINOWSKA
3. RENATA WOŹNIAK
4. BOŻENA ĆWIKLIŃSKA
5. MAŁGORZATA RYDER
6. RENATA WILCZYŃSKA
7. JOANNA STELMASZCZYK
8. PIOTR CACKO

Przewodnicząca przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 9.00- 11.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ulicy Otwockiej 3. Możliwy jest również kontakt telefoniczny – 22 619 01 94 lub e-mailowy sekretariat@ppp5.pl.

Realizowane zadania:
 stworzenie spójnego systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy,
pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji wśród pedagogów i dyrektorów placówek oświatowych w dzielnicy.

Adresaci:
rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
nauczyciele uczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach,
dyrektorzy przedszkoli i szkół, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
doradcy metodyczni,
pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania.