Dla dzieci w wieku 0-6 lat

Diagnoza:
rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku:
niemowlęcym (0 – 12 miesięcy),
poniemowlęcym (13 – 36 miesięcy),
przedszkolnym ( 3 – 6 lat),
gotowości do nauki szkolnej pod względem rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalno-społecznego,
trudności wychowawczych, problemów emocjonalnych i dysharmonii rozwojowych
rozwoju mowy,
integracji sensorycznej.

Terapia indywidualna:
psychologiczna,
pedagogiczna,
logopedyczna,
integracji sensorycznej,
polisensoryczna.

Zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym:
OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI Nr 5 2020-2021_0-6 l (kliknij w link)

Terapia wielospecjalistyczna dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
plan terapii jest ustalany indywidualnie przez zespół specjalistów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Profilaktyka:
LOGORYTMIKA  czyli zabawy muzyczno-ruchowe  dla dzieci w wieku 1,5 r. – 3 lata które stymulują rozwój mowy (dzieci uczestniczą w zajęciach
wraz z rodzicami/opiekunami) – prowadzą:  A. Paderewska i Karolina Sindrewicz.
Przesiewowe badania rozwoju kompetencji społecznych i komunikacji społecznej w ramach Programu „Badabada” Fundacji Synapsis (dzieci w wieku 8-36 miesięcy)
– prowadzą: Agnieszka Pacak i Katarzyna Wojtkowska-Wójcik.