Dla rodziców i nauczycieli

DLA RODZICÓW

Konsultacje w zakresie:
rozwoju psychomotorycznego dziecka, sposobów stymulacji rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego, rozpoznawania i zaspakajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, rozwiązywania problemów rozwojowych i wychowawczych,
indywidualne spotkania wspierające wychowawczo rodziców,
postdiagnostyczne rozmowy z elementami terapii,
konsultacje rodzinne,
poradnictwo psychologiczne, rozmowy wspierające,
szkolenia dla rodziców dotyczące preorientacji szkolnej i zawodowej ich dzieci..

Warsztaty:
OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI Nr 5 2020-2021 dla rodziców i nauczycieli (kliknij w link)


DLA NAUCZYCIELI

1.   Wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek.
2.   Wspieranie w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych.
3.   Doradztwo w zakresie wspierania procesu adaptacyjnego dzieci na terenie przedszkoli.
4.   Prowadzenie doradztwa w zakresie oddziaływań skierowanych do dzieci zdolnych.
Współpraca w ramach programu WARS – SAWA.
5.   Konsultacje dotyczące kwalifikowania dzieci do różnych form pomocy.
6.   Konsultacje w ramach systematycznych dyżurów w szkołach i przedszkolach.
7.   Konsultacje indywidualnych przypadków dzieci.
8.   Konsultacje i wskazówki do postępowania z dzieckiem dyslektycznym.
9.   Porady psychologiczne.
10. Spotkania wspierające.
11.  Szkolenia dla nauczycieli w zakresie np.
       — interwencji kryzysowej,
       — technik uczenia się,
       — mediacji.

Warsztaty:
OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI Nr 5 2020-2021 dla rodziców i nauczycieli (kliknij w link)