PROGRAM “ZA ŻYCIEM”

Na terenie naszej Poradni realizowany jest program “Za życiem”. Zajęcia terapeutyczne
w ramach OKRO skierowane są do dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, u których wykryto wady rozwojowe (dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością) oraz ich rodziców.

Głównym celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu/zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowej pomocy, wsparcie rodziców – udzielanie im informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, skoordynowanie działań wspierających na rzecz dziecka i rodziny oraz zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

W Warszawie rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO) pełni Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP. W ramach porozumienia z Poradnią TOP realizowane są zajęcia terapeutyczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5.  

 

Translate »
bip poczta epuap