Teren działania

Teren działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 udziela pomocy:
♦ dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie Dzielnicy Praga-Północ,
♦ dzieciom mieszkającym w Dzielnicy Praga-Północ oraz ich rodzicom – wyłącznie w przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola lub szkoły (dotyczy np. dzieci w wieku od 0 do 3 lat).
Podstawy prawne:
♦ Uchwała nr XXXV/873/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
♦ § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199 z późn. zm., Dz. U. 2017, poz. 1647) oraz §1 ust. 6 Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5.

Żłobki objęte opieką Poradni

Żłobek nr 11 ul. Szymanowskiego 3a, tel. 22/ 619 34 65, http://www.zlobki.waw.pl — Psycholog: mgr Jolanta Walczak
Żłobek nr 13
ul. Markowska 17a, tel. 22/ 619 01 83, http://www.zlobki.waw.pl — 
Psycholog: mgr Jolanta Walczak
Żłobek nr 38,
ul. Brechta 14a, tel. 22/ 468 10 18, http://www.zlobki.waw.pl — 
Psycholog: mgr Jolanta Walczak


Przedszkola objęte opieką Poradni

Przedszkole nr 163 ul. Markowska 18a, tel. 22/ 619 25 42, www.przedszkolemilusie.blizej.info — Psycholog: mgr Joanna Kozłowska
Przedszkole nr 164
ul. J. Szanajcy 12, tel. 22/ 619 78 79, www.przedszkole164.waw.pl — 
Psycholog: mgr Aneta Silarska-Sobota
Przedszkole nr 165
ul. Ratuszowa 8a, tel. 22/ 619 28 04, www.przedszkole165.pl — 
Psycholog: mgr Agnieszka Pacak (zastępstwo)
Przedszkole nr 167 
ul. Strzelecka 16, tel. 22/ 619 11 09, www.pd167.przedszkola.net.pl — 
Psycholog: mgr mgr Katarzyna Wojtkowska-Wójcik
Przedszkole nr 169 
ul. Namysłowska 11, tel. 22/ 619 79 61, www.przedszkole169.pl — 
Psycholog: mgr Joanna Kozłowska
Przedszkole nr 171 
ul. Równa 2, tel. 22/ 619 82 63, www.przedszkole171.pl — 
Psycholog: mgr Marta Neudek (zastępstwo)
Przedszkole nr 173 
ul. Szymanowskiego 5a, tel. 22/ 619 39 86, www.przedszkole173.pl — 
Psycholog: mgr Beata Mering
Przedszkole nr 174
ul. Markowska 8, tel. 22/ 619 64 06, www.przedszkole174.pl — 
Psycholog: mgr Agnieszka Rolewska
Przedszkole nr 183
ul. Wrzesińska 10, tel. 22/ 400 17 79, www.p183.warszawa.szkolnastrona.pl 
Psycholog: mgr Agnieszka Pacak
Przedszkole nr 184
ul. Ratuszowa 21, tel. 22/ 619 81 96, www.p184.edu.pl  — 
Psycholog: mgr Aneta Silarska-Sobota
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 185
ul. Wołomińska 56, tel. 22/ 619 87 00, www.185przedszkole.pl  — 
Psycholog: mgr Bożena Husiatyńska
Przedszkole nr 186
ul. Wołomińska 12/18, tel. 22/ 619 06 05, www.sportusie.pl  — 
Psycholog: mgr Agnieszka Pacak
Przedszkole nr 186 – Filia
ul. Siedlecka 12/14, tel. 507 806 036  — 
Psycholog: mgr Agnieszka Pacak
Przedszkole nr 217
ul. Szymanowskiego 4a, tel. 22/ 619 41 69, www.przedszkole.217.waw.pl  — 
Psycholog: mgr Joanna Kozłowska
Przedszkole Specjalne nr 438 ul. Tarchomińska 4, tel. 22/ 619 05 05  — Psycholog: mgr Katarzyna Wojtkowska-Wójcik


Szkoły podstawowe objęte opieką Poradni

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 ul. Kawęczyńska 2, tel. 22/ 619 53 82, www.sp30.edu.pl
— 
Psycholog: Psycholog: kl. 0-III mgr Katarzyna Czepiel, kl. IV-VIII mgr Monika Stolarska
Szkoła Podstawowa nr 50 
ul. Jagiellońska 7. tel. 22/ 619 14 68, www.zs45.edu.pl,
— 
Psycholog: Psycholog: kl. 0-III kl. mgr Roksana Turek, kl. IV-VIII mgr Rafał Cybulski
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
ul. Białostocka 10/18, tel. 22/ 619 55 01, 
www.sp73.edu.pl  — Psycholog: kl. 0-III mgr Roksana Turek, kl. IV-VIII mgr Aneta Silarska-Sobota
Szkoła Podstawowa nr 127
ul. Kowieńska 12/20, tel. 22/ 619 30 88, www.sp127.edu.pl|  —  Psycholog: kl. 0-III mgr Katarzyna Czepiel, kl. IV-VIII mgr Paulina Chojnowska
Szkoła Podstawowa nr 258
ul. Brechta 8, tel. 22/ 619 23 85, www.sp258.edu.pl  — 
Psycholog: kl. 0-I mgr Joanna Kozłowska, kl. II-VIII mgr Anna Godek
Szkoła Podstawowa nr 354 
ul. Otwocka 3, tel. 22/ 619 15 88, www.zs112warszawa.superszkolna.pl/  — 
Psycholog: mgr Izabella Makowska
Szkoła Podstawowa nr 395 
ul. Sierakowskiego 9, tel. 22/ 619 21 86, www.pilecki.waw.pl — Psycholog: mgr Jolanta Walczak


Licea objęte opieką Poradni

Liceum nr VIII  ul. Jagiellońska 38, tel. 22/ 619 27 45, www.wladyslaw.edu.pl  — Psycholog: mgr Joanna Kmiołek
Liceum nr L
ul. Burdzińskiego 4, tel. 22/ 619 23 71, www.lo50.edu.pl  — 
Psycholog: mgr Małgorzata Kiepurska
Liceum nr LXXVI
ul. Kowelska 1, tel. 22/ 619 30 83, www.pilsudski.edu.pl  — 
Psycholog: mgr Rafał Cybulski


Zespoły Szkół objęte opieką Poradni

Zespół Szkół nr 11 ul. Ratuszowa 13, tel. 22/ 619 76 35, www.zs-11.edu.pl  — Psycholog: mgr Paulina Chojnowska
Zespół Szkół nr 14/L.O. Nr CXV 
ul. Szanajcy 5, tel. 22/ 619 47 13, www.zs14.pl  — 
Psycholog: mgr Joanna Kmiołek
Zespół Szkół nr 33
ul. Targowa 86, tel. 22/ 619 34 87, www.zs33.pl  — 
Psycholog: mgr Rafał Cybulski
Zespół Szkół nr 40 L.O. nr 36 
ul. Objazdowa 3, tel. 22/ 619 45 40, http://zs40.pl/  — 
Psycholog: mgr Małgorzata Kiepurska


Szkoły specjalne objęte opieką Poradni

Zespół Szkół Specjalnych nr 38 ul. Namysłowska 10, tel. 22/ 619 72 34, www.zs38.edu.pl  — Psycholog: mgr Paulina Chojnowska
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 
ul. Tarchomińska 4, tel. 22/ 619 05 05, www.zspnr10.waw.pl  — 
Psycholog: mgr Marta Neudek


Szkoły muzyczne objęte opieką Poradni

Zespół Szkół Muzycznych I stopnia ul. Kawęczyńska 23/25, tel. 22/ 619 04 64, www.szkola-moniuszko.edu.pl  — Psycholog: mgr Marta Neudek
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2
ul. Namysłowska 4, tel. 22/ 619 21 54, www.psm2chopin.art.pl  — 
Psycholog: Jolanta Walczak  


Placówki niepubliczne objęte opieką Poradni

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 3 ul. Białostocka 4, tel. 22/ 619 39 04, www.3slo.pl  — Psycholog: mgr Paulina Chojnowska
Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia
ul. Kłopotowskiego 31, tel. 22/ 670 21 42, 
www.humanistyczne.edu.pl  — Psycholog: mgr Małgorzata Kiepurska
Akademicki Zespół Szkół Wyższej Szkoły Menedżerskiej
ul. Kawęczyńska 36, tel. 22/ 818 83 02, www.wojnicka.edu.pl — 
Psycholog: mgr Paulina Chojnowska
Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kijowska 3, tel. 22/ 618 96 92, www.pckz.edu.pl  — Psycholog: mgr Joanna Kmiołek

Translate »
bip poczta epuap