Druki

Przedstawiamy poniżej listę dokumentów, które można pobrać klikając w opisy. Aby wypełnić te dokumenty należy je pobrać i wydrukować.

Wypełnione wnioski prosimy składać u psychologa opiekującego się szkołą/przedszkolem w Poradni na ul.Otwockiej 3.

Do ubiegania się o orzeczenie o kształceniu specjalnym prosimy pobrać komplet dokumentów, tj.:
wniosek do zespołu orzekającego,
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
druk opinii z przedszkola/szkoły o sytuacji dziecka/ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanej dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Odbiór opinii i orzeczeń oraz innych dokumentów wystawianych przez Poradnię odbywa się w recepcji Poradni za okazaniem dokumentu tożsamości lub pisemnego upoważnienia wnioskodawcy.

PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Kwestionariusz do wypełnienia przed pierwszą wizytą w Poradni

Kwestionariusz do wypełnienia przed pierwszą wizytą w Poradni – osoba pełnoletnia

WNIOSKI O TERAPIĘ

Wniosek o terapię indywidualną

Wniosek o terapię indywidualną – osoba pełnoletnia

Wniosek o terapię grupową

ORZECZENIE – INDYWIDUALNE NAUCZANIE

Wniosek do zespołu orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5

Wniosek do zespołu orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 dla osoby pełnoletniej

Zaświadczenie lekarskie ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Opinia z przedszkola/szkoły o sytuacji dziecka/ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

ORZECZENIE – KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Wniosek do zespołu orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5

Wniosek do zespołu orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 dla osoby pełnoletniej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Opinia z przedszkola/szkoły o sytuacji dziecka/ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5

ORZECZENIE – ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Wniosek do zespołu orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

OPINIA WWRD (WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA)

Wniosek do zespołu orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka starającego się o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

OPINIA Z PORADNI

Wniosek o wydanie opinii Poradni

OPINIA – ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wniosek o wydanie opinii poradni w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej

Opinia nauczycieli

INFORMACJA O WYNIKACH DIAGNOZY

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni

OPINIA O UCZNIU/DZIECKU ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Kwestionariusz do wypełnienia przez nauczyciela ze szkoły/przedszkola

Opinia o sytuacji dziecka/ucznia wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Opinia szkoły / przedszkola

PRZEKAZANIE TECZKI DO INNEJ PORADNI

Wniosek rodziców o przekazanie teczki z dokumentacją dziecka

WNIOSEK O KOPIĘ OPINI Z PORADNI DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

Wniosek o przekazanie kopii opinii Poradni do przedszkola/szkoły

Translate »
bip poczta epuap