Dzieci 0-6

Oferta poradni dla dzieci 0-6 lat

 

DIAGNOZA

Diagnoza rozwoju psychomotorycznego.

Diagnoza gotowości do nauki szkolnej pod względem poziomu rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalno-społecznego.

Diagnoza rozwoju mowy.

Diagnoza integracji sensorycznej.

 

 

TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia logopedyczna.

Terapia integracji sensorycznej.

Terapia polisensorczna.

Terapia pedagogiczna.

Muzykoterapia.

 

TERAPIA GRUPOWA

Zajęcia ogólnorozwojowe.

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych.

Zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

Zajęcia dla dzieci z deficytami rozwojowymi i zaburzeniami mowy.

Translate »
bip poczta epuap