ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI W PORADNI

Szanowni Rodzice,
proszę o niezwłoczne zgłaszanie nieobecności na wizytach diagnostycznych i zajęciach terapeutycznych z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny
telefonicznie tel. 22 619 01 94 lub 22 619 81 59 lub mailowo recepcja@ppp5.pl.
Zgłaszając nieobecność proszę o podanie terminu wizyty/zajęć oraz nazwiska specjalisty lub nazwy zajęć.
Umożliwi to osobom oczekującym na pomoc psychologa/pedagoga/logopedy przyśpieszenie terminu wizyty. 
 

Dyrektor Poradni Nr 5
Katarzyna Matusiak

Translate »
bip poczta epuap