O stymulacji polisensorycznej

STYMULACJA POLISENSORYCZNA

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów w życiu są zmysły. To one decydują o poznawaniu przez nas otaczającego nas świata. Różne rodzaje informacji zmysłowych docierających do mózgu po zintegrowaniu wytwarzają odpowiedzi, które budują niezbędne podstawy dla psychoruchowego rozwoju dziecka. Uczymy się przez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.
Niektórzy ludzie uczą się słuchając, inni lepiej zapamiętują to, co widzą, a jeszcze inni wykorzystują różne kombinacje zmysłów, by uczyć się wydajniej. Takie nauczanie poilsensoryczne dostarczające coraz to nowych bodźców, angażuje różne zmysły pozwalając na dotarcie większej ilości informacji do układu nerwowego w efekcie dając osiągnięcie lepszych efektów w uczeniu się dziecka.

CELE STYMULACJI:

POZNANIE I PERCEPCJA:
Dotyk – gromadzenie nowych doświadczeń, poprawa precyzyjności ruchowej, rozwijanie wrażliwości dotykowej, rozwój aktywności ruchowej, poprawa somatognozji, mobilizowanie podejmowania aktywności ruchowej, obudzenie ciekawości, radość eksperymentowania.
Słuch – poszerzenia zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej, usprawnienie koncentracji na bodźcach słuchowych, zmniejszenie lęku przed dźwiękami, usprawnienie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy, rozwijanie pamięci słuchowej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo –ruchowej i słuchowo-wzrokowej, reagowanie na różne bodźce słuchowe, doświadczanie pojęć „cicho”,:głośno”.
Wzrok – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, kierunkowości i spostrzegania (fiksacja, skokowość, rotacja), pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej.
Smak – rozwijanie percepcji smakowej i nabywanie umiejętności różnicowania smaku, akceptacji nowych smaków i nowych posiłków.
Węch – gromadzenie doświadczeń węchowych, budowanie wiedzy na temat otaczającego świata, kojarzenie zapachu z sytuacjami , nauka lokalizacji zapachu, rozwijanie pamięci zapachowej

RÓWNOWAGA – normalizacja napięcia mięśniowego, rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, poprawienie koncentracji uwagi, wzbogacenie aktywności.

RELAKSACJA CZYNNA – odczuwanie przyjemności z relaksu i odpoczynku, wywołanie uczucia zadowolenia, spokoju, bezpieczeństwa. Wyciszanie przykrych stanów emocjonalnych dziecka. Redukcja stresów napięć nerwowych. Rozwijanie procesów poznawczych, zwiększanie bazy doświadczeń – nowych bodźców, wrażliwości i subtelności. Relaks w znacznym stopniu stymuluje sprawność naszego umysłu. Również korzystnie wpływa na rozwój wyobraźni, zwiększenie koncentracji, sprawności umysłowej i pamięci.

Nauczanie polisensoryczne odbywa się w Sali Doświadczania Świata. Jest to pomieszczenie, w którym świadomie proponowane są bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu, w przyjemnej atmosferze. Jest to podstawowe aktywizowanie osób, zwłaszcza upośledzonych umysłowo, przede wszystkim w zakresie doświadczeń zmysłami z pomocą światła, odgłosów, zapachów, elementów do dotykania, itp.
Sala Doświadczania Świata stwarza możliwości autentycznego przeżywania świata i otoczenia tym, którzy są “inni”.

Podstawowe przesłanki:
odpowiednia atmosfera
własna decyzja
indywidualne tempo
wystarczająca ilość czasu
możliwość powtarzania
rozmaitość bodźców
odpowiednia opieka

oprac. Kamila Smorawińska-Richter

Translate »
bip poczta epuap