Zajęcia grupowe

W semestrze zimowym roku szkolnego 2014/2015 w Poradni są prowadzone następujące zajęcia:

1. Warsztaty ortograficzne dla uczniów klas IV-VI. Odbywają się w czwartki w godzinach 15-16 oraz 16-17 (2 grupy). Są prowadzone pedagogów – Agatę Gromadzką oraz Weronikę Janiszewską-Dudzień.

2. Warsztaty wychowawcze dla rodziców. Odbywają się w soboty w godzinach 12-14. Są prowadzone przez psychologów –  Halinę Kowalewską i Jolantę Walczak.

3. Zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Odbywają się w poniedziałki w godzinach 17-18. Są prowadzone przez psychologów – Mariannę Siwiec i Roksanę Turek.

4. Zajęcia dla dzieci nieśmiałych w wieku 5-6 lat. Odbywają się w poniedziałki w godzinach 17.30-18.30. Są prowadzone przez psychologów – Bożenę Niestępską i Joannę Kamińską.

5. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z klas I- III. Odbywają się w soboty w godzinach 10- 11i 11- 12. Są prowadzone przez psychologów –  Katarzynę Pakieło-Flasińską i Halinę Kowalewską.

6.”Weronika Sherborne” dla dzieci i rodziców.   Odbywają się w poniedziałki w godzinach 17- 18. Są prowadzone przez psychologów Katarzynę Matusiak i Jolantę Walczak.

7. Trening Umiejętności Społecznych i Interpersonalny dla gimnazjalistów. Odbywa się w czwartki w godzinach 15.30 – 17. Jest prowadzony przez psychologów Jolantę Walczak i Halinę Kowalewską.

8. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 4- 5 letnich. Odbywają się w poniedziałki w godzinach 15-16. Prowadzone są przez psychologów Katarzynę Matusiak i Małgorzatę Kiepurską.

9.  Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 6 letnich. Odbywają się w poniedziałki w godzinach 16-17. Prowadzone są przez psychologów Katarzynę Matusiak i Małgorzatę Kiepurską.

10. Zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat “RAZEM Z MAMĄ I TATĄ”. Odbywają się 7 i 21 października 2014r. (wtorki) – godz. 11.00 – 12.00,

4 i 18 listopada, 2 i 16 grudnia. Są prowadzone przez psychologów Katarzynę Matusiak i Jolantę Walczak.

 

Translate »
bip poczta epuap