Jak przygotować dziecko do nauki w szkole?

Szanowni Rodzice Dzieci rozpoczynających naukę w szkole!

Jeśli chcecie Państwo dobrze przygotować swoje dziecko do rozpoczęcia nauki to zwróćcie uwagę na to, czy:

v     Dziecko jest sprawne ruchowo?

v     Potrafi samodzielnie zapinać guziki, zawiązać sznurowadło?

v     Chętnie rysuje, lepi z plasteliny, wycina nożyczkami po wytyczonej linii?

v     Koloruje obrazki nie wychodząc za linie?

v     Odróżnia prawą stronę swojego ciała od lewej?

v     Wie – ile ma lat, gdzie mieszka, czym zajmują się w pracy rodzice?

v     Potrafi grupować przedmioty według koloru, kształtu, wielkości?

v     Umie liczyć kolejno do 20, a po przeliczeniu powiedzieć ile jest przedmiotów?

v     Potrafi w pamięci dodawać i odejmować w granicach 10?

v     Wymienia kilka różnic w podobnych do siebie obrazkach?

v     Odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, odgłosy zwierząt?

v     Potrafi wyróżnić głoskę na początku i na końcu wyrazu?

v     Słucha uważnie opowiadania, bajki czy muzyki?

v     Opowiadając co widzi na obrazku posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat, uzasadnia akcję?

v     Mówi poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym (wymawia prawidłowo wszystkie głoski)?

v     Umie podporządkować się poleceniom dorosłych, jest w miarę zdyscyplinowane?

v     Przy roz