Wczesne wspomaganie rozwoju w naszej Poradni.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający w naszej Poradni obejmuje opieką dzieci zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne:      

–         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym,

–         z niepełnosprawnością ruchową,

–         z zaburzeniami komunikacji werbalnej,

–         z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,

–         z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

–         ze sprężonymi niepełnosprawnościami.

 

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest określony przez indywidualny program i może dotyczyć rozwoju motorycznego, usprawniania widzenia/ słuchu, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, stymulacji polisensorycznej,  umiejętności samoobsługi oraz funkcjonowania w środowisku.

 

Skład zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

– mgr Weronika Janiszewska – Dudzień – pedagog specjalny, terapeuta SI,

– mgr Anna Leszczyńska – psycholog,

– mgr Katarzyna Matusiak – psycholog, koordynator zespołu WWRDz,

– mgr Bożena Parol – Frydrych – surdopedagog, oligofrenopedagog

– dr Natalia Siudzińska – logopeda,

– mgr Ewa Sobocka – neurologopeda,

– mgr Kamila Szelerska – pedagog specjalny, terapeuta SI,

– mgr Jolanta Walczak  – psycholog, pedagog specjalny,

– mgr Katarzyna Wojtasik – surdopedagog, logopeda,

– mgr Sylwia Zielińska – psycholog, pedagog specjalny

– mgr Milena Mrozowska – logopeda

 

 

Translate »
bip poczta epuap