Grupa wsparcia dla rodziców

Głównym celem spotkań jest wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez m. in. doskonalenie komunikacji, umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych, dzielenie się dobrymi doświadczeniami.

Grupa Wsparcia WWR -Rodzice

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Celem grupy jest psychoedukacja oraz próba rozwiązywania konkretnych doraźnych kwestii wnoszonych na spotkania. W szczególności:

 Zwiększenie świadomości w zakresie uczuć, myśli i zachowań – uczestnicy grupy mogą zbadać swój sposób spostrzegania różnych sytuacji,

 Wsparcie emocjonalne rodziców w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego,

 Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem,

 Nauczenie się nowych/asertywnych reakcji i zachowań,

 Wzmacnianie u uczestników poczucia własnej wartości,

 Obniżenie poczucia lęku/agresji/złości – rozwój osobisty poprzez doświadczenia innych, doświadczenie emocjonalnej bliskości, troski i współczucia, co zachęca do otwartości i pozwala utożsamiać się z problemami innych osób,

 Zwiększenie kompetencji interpersonalnych oraz intrapersonalnych- dzielenie się własnymi doświadczeniami.

Zapraszamy w trzeci piątek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00

Translate »
bip poczta epuap