Aktualności

Szkolenie na temat NIEBIESKIEJ KARTY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli z przedszkoli i szkół oraz psychologów i opiekunów dziecięcych ze żłobków (po dwie osoby z placówki) z terenu dzielnicy na spotkanie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawa. 

Szkolenie odbędzie się dnia 7...Czytaj więcej »


Konieczny nr PESEL

Zgodnie z § 19 pkt. 1  Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych konieczne jest podanie numeru PESEL dziecka lub pełnoletniego ucznia zgłaszanego na badania/terapię do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W przypadku braku...Czytaj więcej »


WARSZAWA MÓWI

W marcu  2017 r. nasza poradnia przystąpiła do programu „WARSZAWA MÓWI”, organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. W 2015 r. przeprowadzono badania przesiewowe, dzięki którym wyłoniono grupę dzieci ze znacznym opóźnieniem rozwoju językowego. Obecnie to 4 – latki obarczone ryzykiem zaburzeń językowych.
Dzieci te będą diagnozowane przy użyciu Testu...Czytaj więcej »


Planowane spotkania w ramach sieci logopedów

Zapraszamy logopedów ze szkół i przedszkoli  z dzielnicy Praga Północ do udziału w kolejnych planowanych spotkaniach sieci wsparcia. W ramach spotkań zostaną przeprowadzone wykłady, warsztaty oraz konsultacje indywidualne dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy, a także wymiana doświadczeń.

Najbliższe planowane terminy to:
31 MAJA 2017

Czytaj więcej »