Aktualności

POSIEDZENIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Szanowni Państwo, podajemy terminy kolejnych posiedzeń zespołu orzekającego:

♦ 26 września 2017 r.
♦ 10 października 2017 r.
 24 października 2017 r.
♦ 07 listopada 2017 r.
♦ 21 listopada 2017 r.
♦ 05 grudnia 2017 r.
♦ 19 grudnia 2017 r.

...Czytaj więcej »

MOVE TO LEARN – RUCH DLA UCZENIA SIĘ

Ruszyły zapisy na zajęcia Move to learn.

ADRESACI: Dzieci w wieku 7-8 lat.
Są to zajęcia percepcyjno-motoryczne, skierowane do dzieci w wieku 7-8 lat, mających różne trudności o podłożu neurorozwojowym. Zajęcia polegają na wykonywaniu prostych ćwiczeń fizycznych, których celem jest wsparcie rozwoju układu nerwowego.

OSOBY PROWADZĄCE: Małgorzata Kaniecka i Anna...Czytaj więcej »


LOGORYTMIKA

Ruszyły zapisy na LOGORYTMIKĘ.

ADRESACI: Dzieci w wieku 1,5 – 3 roku życia wraz z opiekunami.

CEL GŁÓWNY: Wspieranie i stymulacja rozwoju mowy dzieci.

OSOBY PROWADZĄCE: Anna Ciechowicz-Stasiak, Karolina Nawrocka-Gregorczyk.

ZAPISY: osobiście w recepcji poradni lub telefonicznie 22/ 619 01 94.

UWAGA!...Czytaj więcej »


Konieczny nr PESEL

Zgodnie z § 19 pkt. 1  Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych konieczne jest podanie numeru PESEL dziecka lub pełnoletniego ucznia zgłaszanego na badania/terapię do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W przypadku braku...Czytaj więcej »