Dla rodziców

Konsultacje w zakresie:
rozwoju psychomotorycznego dziecka, sposobów stymulacji rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego, rozpoznawania i zaspakajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, rozwiązywania problemów rozwojowych i wychowawczych,
indywidualne spotkania wspierające wychowawczo rodziców,
postdiagnostyczne rozmowy z elementami terapii,
konsultacje rodzinne,
poradnictwo psychologiczne, rozmowy wspierające,
szkolenia dla rodziców dotyczące preorientacji szkolnej i zawodowej ich dzieci..

Warsztaty:
♦ Warsztaty dla rodziców dzieci do 7 r. ż. „Bez klapsa” – prowadzą: Małgorzata Kiepurska, Agnieszka Pacak.
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli
– prowadzą: Halina Kowalewska, Rafał Cybulski,

„Warsztaty dla Dobrych Rodziców” z elementami terapii behawioralnej – dla rodziców uczniów z nadpobudliwością psychoruchową ze szkół podstawowych
– prowadzą Jolanta Walczak i Anna Godek,
 Jednorazowe tematyczne spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci w wieku 1- 6 lat
– prowadzą: Małgorzata Kiepurska i Agnieszka Pacak.