Dla rodziców

Konsultacje w zakresie:
— rozwoju psychomotorycznego dziecka,
 sposobów stymulacji rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego,
 rozpoznawania i zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka,
 rozwiązywania problemów rozwojowych i wychowawczych.

 Warsztaty dla Dobrych Rodziców dzieci nadpobudliwych – prowadzą Jolanta Walczak i Nina Walecz-Majewska,
 Warsztaty dla „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – prowadzą: Halina Kowalewska, Katarzyna Matusiak,
 Warsztaty dla rodziców dzieci do 7 r. ż. „Bez klapsa” – prowadzą: Małgorzata Kiepurska, Agnieszka Pacak.
Indywidualne spotkanie wspierające wychowawczo rodziców.
Pogadanki, konsultacje dla rodziców dotyczące rozwoju mowy.
Postdiagnostyczne prace z elementami terapii.
Konsultacje rodzinne.
Wykłady dla rodziców na terenie placówek.
Możliwość konsultacji u wszystkich specjalistów poradni.
Poradnictwo psychologiczne, rozmowy wspierające.
Szkolenia dla rodziców dotyczące preorientacji szkolnej i zawodowej ich dzieci i cykle spotkań z doradca zawodowym na terenie szkół.
  Ukierunkowanie rodziców dzieci zdolnych w zakresie działań wspierających rozwój i zdolności.
  Zajęcia dla rodziców dzieci z niepłynnością mówienia.