PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 117/2020

Procedura postępowania dla rodziców/opiekunów i uczestników zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 wprowadza działania na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach działań prewencyjnych przekazuję Państwu następujące zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wizyty w poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu, wejścia tylko na umówione godziny.
 2. Dziecko i osoba towarzysząca musi być bezwzględnie zdrowa, w związku z tym rodzic/opiekun wypełnia oświadczenie przed wizytą.
 3. Przy wejściu do Poradni zostanie dziecku i rodzicowi/opiekunowi zmierzona temperatura ciała.
 4. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny bądź dziecko ma objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, biegunka, bóle brzucha itp.), rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odwołania wizyty.
 5. Osoby chore i objęte kwarantanną nie będą przyjmowane.
 6. W korytarzu poradni przebywają tylko osoby umówione na konkretną godzinę.
 7. Wchodząc do budynku dziecko/rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do zakrywania ust i nosa (maseczka lub inna forma zakrycia) , z wyjątkiem:
   osób, które mają zdiagnozowane trudności w oddychaniu,
   dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia,
 8. Środki ochrony indywidualnej klienci poradni zapewniają sobie we własnym zakresie.
 9. Po wejściu do budynku należy udać się do łazienki w celu umycia rąk zgodnie z instrukcją lub podejść do stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi i dokładnie
  zdezynfekować dłonie, dłonie w rękawiczkach również dezynfekujemy.
 10. Wszyscy są zobowiązani do zachowania niezbędnej odległości 1,5 m oraz zachowania higieny kaszlu i kichania (w zgięcie ręki) – instrukcja na ścianie Poradni.
 11. Aby zminimalizować kontakty interpersonalne z dzieckiem do Poradni zgłasza się tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
 12. Ograniczenie do niezbędnego minimum rzeczy przynoszonych do Poradni (nie należy przynosić jedzenia, zabawek, rowerków itp.).
 13. Osoby przyjmowane w Poradni Nr 5 są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów.
 14. Rodzice uczestniczący w zajęciach grupowych zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.

Opracowanie zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej dla instytucji


OŚWIADCZENIA DO WYPEŁNIENIA PRZED WIZYTĄ W PORADNI NR 5:

Oświadczenie – wizyta diagnostyczna

Oświadczenie – zajęcia terapeutyczne

Translate »
bip poczta epuap