Gromadzka Agata

Pedagog, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz jako terapeuta pedagogiczny w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dyskalkulii. Przeprowadza badania pedagogiczne na potrzeby zespołu orzekającego. Certyfikowany diagnosta ADOS-2 – wykonuje badania w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz w uczeniu się matematyki. Prowadzi terapię w formie grupowej – warsztaty ortograficzne, zajęcia rozwijające myślenie matematyczne, trening czytania ze zrozumieniem. Terapeuta treningu słuchowego metodą F. Warnkego. Udziela rodzicom konsultacji i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
12-14 14-19 8-13 14-19 9-12

Zapisz

Zapisz

Translate »
bip poczta epuap