Dla dzieci w wieku 0-6 lat

Diagnoza:
rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku:
niemowlęcym (0 – 12 miesięcy),
poniemowlęcym (13 – 36 miesięcy),
przedszkolnym ( 3 – 6 lat),
gotowości do nauki szkolnej pod względem rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalno – społecznego,
trudności wychowawczych, problemów emocjonalnych i dysharmonii rozwojowych
rozwoju mowy,
integracji sensorycznej.

Terapia indywidualna:
psychologiczna,
pedagogiczna,
logopedyczna,
integracji sensorycznej,
polisensoryczna.

Zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym:
 ogólnorozwojowe dla 4-5 latków – prowadzą: Małgorzata Kiepurska, Beata Mering,
ogólnorozwojowe dla 6-latków – prowadzą: Małgorzata Kiepurska, Beata Mering,
dla dzieci nieśmiałych (kl. 0-I) – prowadzą: Joanna Mołoniewicz, Paulina Chojnowska,
dla dzieci z deficytami rozwojowymi i opóźnieniem rozwoju mowy – prowadzą: Katarzyna Wojtasik, Karolina Sindrewicz,
dla dzieci ze spektrum autyzmu – prowadzą: Karolina Dolna i Aleksandra Paderewska,
dla dzieci z niepłynnością mówienia – prowadzi Milena Mrozowska,
dla dzieci z trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – prowadzą: Katarzyna Matusiak i Jolanta Walczak.

Terapia wielospecjalistyczna dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
plan terapii jest ustalany indywidualnie przez zespół specjalistów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Profilaktyka:
LOGORYTMIKA  czyli zabawy muzyczno-ruchowe  dla dzieci w wieku 1,5 r. – 3 lata które stymulują rozwój mowy (dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicami/opiekunami) – prowadzą: Karolina Nawrocka-Gregorczyk i Anna Ciechowicz-Stasiak.