Historia poradni

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Warszawie sięga 1959 roku kiedy to przy ul. Kawęczyńskiej 2 powstała Poradnia Społeczno-Wychowawcza.

Od 1965 roku filia tej poradni mieściła się przy ul. Jagiellońskiej 28. Inspektorat Oświaty Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Praga Północ powołał we wrześniu 1969 roku Dzielnicową Poradnię Wychowawczo-Zawodową z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 2 i Filię Dzielnicowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej z lokalizacją przy ul. Jagiellońskiej 28.

Jako samodzielna placówka poradnia nasza istnieje od 1 lutego 1972 roku. Jej pierwszym dyrektorem była pani Jadwiga Żywiecka – pedagog. W poradni było 5 gabinetów, świetlica, sekretariat i poczekalnia. W lokalu tym, który kolejni dyrektorzy przebudowywali, remontowali i starali się dostosować do stale rosnących potrzeb placówki, pracowaliśmy do 31 grudnia 2001 roku. W ciągu 30 lat pracy poradnia nasza zdobyła renomę i zajęła trwałe miejsce wśród placówek oświatowych Pragi Północ.

Teren naszego działania zmieniał się, ale był bardzo rozległy. Od Płud i Białołęki przez Żerań, Tarchomin, Pragę Północ aż po Marki, Pustelnik i Strugę. Mimo dużych odległości i konieczności korzystania z komunikacji miejskiej i podmiejskiej pracownicy systematycznie odwiedzali placówki, którymi się opiekowali świadcząc specjalistyczną pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom. Wspólna praca na rzecz dzieci i młodzieży zaowocowała bliskimi, czasem wręcz  przyjacielskimi relacjami z nauczycielami, pedagogami szkolnymi i logopedami. Wiele z nich trwa do dziś. Pracownicy naszej poradni byli ludźmi aktywnymi, zaangażowanymi w swoją pracę i zainteresowanymi problemami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w całym kraju. Nic dziwnego zatem, że większość członków założycieli powstałego w 1994 roku Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” wywodziła się właśnie spośród nich.

W styczniu 2002 roku poradnia  przeprowadziła się do szkoły przy ul. Tarchomińskiej 4.  Po szybkiej adaptacji pomieszczeń szkoły dysponowaliśmy 12 gabinetami, sekretariatem i dużym holem. W tym czasie, tak jak wszystkie poradnie w Warszawie, otrzymaliśmy dodatkowe etaty dla psychologów zajmujących się przedszkolami. Grono pracowników powiększyło się.

Wypracowaliśmy wtedy pierwszy tekst Misji Poradni, który brzmiał: „Naszym celem jest dbałość o naturalny, pogodny i harmonijny rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, a także czuwanie nad ich zdrowiem psychicznym. Służymy radą, wskazujemy sposoby rozwiązań przy tworzeniu tego co najważniejsze czyli budowaniu prawdziwych, głębokich relacji rodzinnych i międzyludzkich. Nie naszą rolą oceniać, moralizować i krytykować lecz budzić samoświadomość i drzemiące w każdym człowieku pokłady dobra. Jesteśmy po to, by kształtować właściwą samoocenę, która pomoże mu uwierzyć we własne siły, dostrzec swoje pozytywne cechy i właściwie wykorzystać umiejętności i uzdolnienia. Pragniemy pobudzać do konstruktywnego działania, uwrażliwiać na innych, zachęcać do pracy nad sobą, by dotrzeć do własnej głębi i skłonić do refleksji”.

Lokal na Tarchomińskiej nie okazał się jednak docelowy i po 7 latach poradnia musiała go opuścić. Oczekując na nowy poradnia przez 3 lata działała w dwóch zastępczych, w szkole przy ul. Sierakowskiego i w szkole przy ul. Namysłowskiej.  W lipcu 2012 roku Poradnia przeprowadziła się do specjalnie przygotowanego, pięknego lokalu przy ul. Otwockiej 3. Jesteśmy przekonani, że w przestronnych, nowoczesnych pomieszczeniach zarówno pracownicy jak i  wszyscy korzystający z pomocy poradni czują się dobrze, a praca jest przyjemna i efektywna.

Jesteśmy przekonani, że nasza praca przynosi ludziom pomoc, czego dowodem są liczne podziękowania indywidualnych osób, szkół i przedszkoli z terenu naszej dzielnicy.

 

Na podstawie dokumentacji poradni i informacji uzyskanych od pracowników opracowała Maria Płotczyk.