ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5

W oczekiwaniu na wizytę u specjalisty należy przebywać na korytarzu Poradni. W wyznaczonym terminie specjalista zaprosi umówione osoby do gabinetu. Prosimy o zachowanie ciszy i porządku (rowery i hulajnogi należy ustawić w wyznaczonym miejscu).

Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci na korytarzu odpowiadają rodzice.

Na teren Poradni nie wolno przynosić niebezpiecznych przedmiotów.

Obowiązuje zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych.

W przypadku zauważenia na terenie Poradni niepokojącego zdarzenia, należy niezwłocznie powiadomić pracownika Poradni.

W Poradni obowiązują szczegółowe, znane pracownikom procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. W razie wystąpienia zagrożenia osoby przebywające na terenie Poradni muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników Poradni.