Dla uczniów szkół podstawowych

Diagnoza:
  psychologiczna:
możliwości intelektualnych w tym mocnych stron dziecka,
trudności szkolnych w tym dysharmonii rozwojowych, dysleksji,
trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym),
logopedyczna,
pedagogiczna,
integracji sensorycznej.

Terapia indywidualna:
pedagogiczna z języka polskiego i matematyki,
logopedyczna,
integracji sensorycznej,
polisensoryczna,
Biofeedback  i EEG Biofeedback,
rozmowy o charakterze doradczym, wspierającym i terapeutycznym.

Zajęcia terapeutyczne grupowe:
dla dzieci nieśmiałych (kl. „0”-II) – prowadzi Joanna Mołoniewicz,
dla dzieci z niepłynnością mówienia – prowadzi Milena Mrozowska,
Ruch dla uczenia się – „Move to learn” (dzieci w wieku 6-8 lat) prowadzą: Anna Antoszewska i Małgorzata Kaniecka,
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem (kl. I-III) – prowadzą: Aleksandra Paderwska i Paulina Chojnowska
Trening Umiejętności Społecznych i Interpersonalnych (TZA) (kl. V-VI, kl. VII-VIII) – prowadzą: Jolanta Walczak i Halina Kowalewska,
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – kl. I-II – prowadzą: Joanna Mołoniewicz i Monika Stolarska, kl. III-IV – prowadzą: Monika Stolarska i Małgorzata Kiepurska,
terapia ręki (dzieci w wieku 6-7 lat) prowadzą: Anna Antoszewska i Bożena Parol-Frydrych,
warsztaty ortograficzne (pierwszy semestr kl. VI-VII, drugi semestr kl. IV-V) – prowadzą: Milena Szawkało i Joanna Piechotka,
zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (kl. II) – prowadzi: Milena Szawkało i Joanna Piechotka.