Dla uczniów szkół podstawowych

Diagnoza:
  psychologiczna:
możliwości intelektualnych w tym mocnych stron dziecka,
trudności szkolnych w tym dysharmonii rozwojowych, dysleksji,
trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym),
logopedyczna,
pedagogiczna,
integracji sensorycznej.

Terapia indywidualna:
pedagogiczna z języka polskiego,
pedagogiczna z matematyki,
logopedyczna,
integracji sensorycznej,
polisensoryczna,
Biofeedback  i EEG Biofeedback,
wspomagania terapeutyczne,
rozmowy o charakterze doradczym i wspierającym z elementami terapii.

Zajęcia terapeutyczne grupowe:
 dla uczniów klas I – III z nadpobudliwością psychoruchową – prowadzi Nina Walecz-Majewska, Paulina Chojnowska,
dla dzieci autystycznych, kl. I-III (Trening umiejętności społecznych) – prowadzą: Karolina Dolna i Aleksandra Paderewska,
dla dzieci nieśmiałych – prowadzą: Joanna Mołoniewicz, Paulina Chojnowska,
dla dzieci z niepłynnością mówienia – prowadzi Milena Mrozowska,
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z klas I – IV – prowadzą: Nina Walecz-Majewska, Monika Stolarska – NOWE,
dla dzieci z rodzin w konflikcie okołorozwodowym – prowadzą: Rafał Cybulski, Jolanta Walczak – NOWE,
socjoterapeutyczne dla uczniów z klas IV – VI (TZA) – prowadzą: Jolanta Walczak i Halina Kowalewska,
warsztaty ortograficzne dla uczniów z klas VI – VII (I semestr) – prowadzi Milena Gackiewicz/ Agata Gromadzka,
warsztaty ortograficzne dla uczniów z klas IV – V (II semestr) – prowadzi Milena Gackiewicz, Agata Gromadzka,
z terapii matematycznej dla uczniów klas II – prowadzą Agata Gromadzka, Milena Gackiewicz – NOWE,
terapia ręki dla dzieci z klas I – prowadzi Anna Antoszewska, Bożena Parol – Frydrych – NOWE,
Move to learn dla uczniów klas I – II – prowadzi Małgorzata Kaniecka, Anna Antoszewska – NOWE.