Sindrewicz Karolina

Logopeda. Ukończyła studia na kierunkach Logopedia ogólna i kliniczna oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła liczne praktyki i staże logopedyczne w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, żłobkach, przedszkolach, szkołach.

Prowadziła zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku żłobkowym. W Poradni prowadzi terapię dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o różnych przyczynach.

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
10-16 (zdalnie) 15-19 (PPP) 9-13 (PPP)

 

Zapisz

Zapisz