Gromadzka Agata

Pedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dyskalkulii. Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz w uczeniu się matematyki. Prowadzi także terapię w formie grupowej np. warsztaty ortograficzne. Udziela rodzicom konsultacji i wskazówek do pracy w domu z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
14-19 8-11 8-13 14-19 17-19

 

Zapisz

Zapisz