Kaluta Anita

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. Jest licencjonowanym terapeutą integracji sensorycznej. Przeprowadza badania pedagogiczne: dzieci i młodzieży z problemami w nauce, z ryzyka dysleksji, dzieci zdolnych, na potrzeby zespołów orzekających oraz diagnozę integracji sensorycznej. Jest stałym członkiem zespołu ds. nauczania indywidualnego oraz zespołu ds. kształcenia specjalnego oraz koordynatorem zespołu ds. terapii.
Prowadzi terapię integracji sensorycznej oraz terapię polisensoryczną.
Od 2016 roku jest wicedyrektorem poradni.

  • integracja sensoryczna

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
13-17
9-13 9-13 15-19 (Si) 8-12

 

Zapisz