Neudek Marta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, specjalność psychologia kliniczna . Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna oraz Przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera oraz Autyzmem prowadząc terapie grupową (Trening Umiejętności Społecznych) w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS.
W poradni zajmuje się pracą diagnostyczną i udziela pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym oraz prowadzi terapie grupową (Trening Umiejętności Społecznych)

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

8-12 (zdalnie) 8-14 (PPP) 15-19 (PPP) 8-12 (zdalnie) 9-11 (PPP)