Neudek Marta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, specjalność psychologia kliniczna . Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna oraz Przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera oraz Autyzmem prowadząc terapie grupową (Trening Umiejętności Społecznych) w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS.
W poradni zajmuje się pracą diagnostyczną i udziela pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym oraz prowadzi terapie grupową (Trening Umiejętności Społecznych)

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
15-19
8-12 15-19 8-12 8-12