Stolarska Monika

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się pracą diagnostyczną oraz udziela pomocy psychologicznej dzieciom w młodszym wieku szkolnym, ich rodzinom oraz pracownikom pedagogicznym.

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
14-18 8-10 PPP
10-12 (SP 30)
8-12 15-19 8-12