Walczak Jolanta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej- psycholog. Muzykolog. Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Sprawuje opiekę psychologiczną nad dziećmi przedszkolnymi oraz nad praskimi żłobkami. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku 0-3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Na terenie Poradni prowadzi TZA dla dzieci szkół podstawowych. Współprowadzi zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, grupę wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

  • psycholog
  • specjalista wczesnego wspomagania

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
14-19 9-13 15-19 9-13 12-15

 

Zapisz