Ważne adresy

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci — 800 100 100, pn.-pt. 12:00-15:00 lub mail: pomoc@800100100.pl

Biuro Edukacji w Warszawie www.edukacja.warszawa.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl

ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

WCIES Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń www.wcies.edu.pl

CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie www.oke.waw.pl

Rzecznik Praw Dziecka www.brpd.gov.pl


Przydatne adresy:

PTD Polskie Towarzystwo Dysleksji www.ptd.edu.pl

DCI Dzielnicowe Centra Integracji www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/dzielnicowe-centra-integracji

Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa

WZDZ Warszawski System Doradztwa Zawodowego www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego/warszawski-system-doradztwa-zawodowego

KOWEZIU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl

WSPD Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/warszawska-siec-pomocy-dzieciom

UdR Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców www.sppp-udr.org

Stowarzyszenie dla Rodzin www.stowarzyszeniedlarodzin.pl/kontakt

Aslan Stowarzyszenie www.aslan.org.pl

Serwis Pomoc Dziecku www.pomocdziecku.um.warszawa.pl

Portal Pomocy Społecznej www.ops.pl

Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl

Telefon zaufania dzieci i młodzieży www.116111.pl

Polskie Centrum Mediacji www.mediator.org.pl

Nagle Sami www.naglesami.org.pl


Placówki wspierające dzieci, młodzież i dorosłych:

MOP Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii www.optaporadnia.pl

TOP Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna www.poradnia-top.pl

PZP Poradnia Zdrowia Psychicznego w Józefowie

www.centrumzagorze.pl/psychiatria-i-uzaleznienia/poradnie/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-jozefowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Praga-Północ  www.opspragapolnoc.waw.pl

OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży www.optaporadnia.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl

Kidprotect Bezpieczne Dziecko www.kidprotect.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę www.fdds.pl

Otwarte drzwi www.otwartedrzwi.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci www.tpd-maz.org.pl


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka

Synapsis www.synapsis.org.pl

Krasnal www.krasnal.org.pl

Centrum Terapii Autyzmu www.sotis.pl

Scolar  www.scolar.pl

Centrum Terapii PROMITIS  www.centrum –terapii.pl


Ośrodki socjoterapii:

MOKOTÓW Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS” www.mossos1.pl

WAWER Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” www.moskat.pl

BIELANY Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 www.zpow.eu/info,m,zt,48.html

WOLA Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 www.mos6.edu.pl

PRAGA-POŁUDNIE Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 www.mos7.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących www.kozminska.edu.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” www.sow.waw.pl


Ciekawe strony:

Pierwsza pomoc www.szkolenia-bhp24.pl/pierwsza-pomoc-online

Niegrzeczne dzieci – autyzm www.niegrzecznedzieci.prv.pl

Uzależnienia Behawioralne www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Psychologia w Sieci www.psychologiawsieci.pl

Charaktery Portal Psychologiczny www.charaktery.eu

Zaburzenia więzi – RAD (Reactive Attachment Disorder) www.teczaserc.pl/gsvvd_konferencja_2008.htm

Zespół Zaburzeń Więzi – ZZW www.rodzinawpotrzebie.org/content/view/178/44

Nie bo tak! www.niebotak.pl

Perspektywy www.perspektywy.pl/portal