Dzieci – szkoła podstawowa

Oferta poradni dla dzieci w szkole podstawowej

DIAGNOZA

Diagnoza możliwości intelektualnych.

Diagnoza trudności szkolnych, w tym: dysleksji. WAŻNE

Diagnoza trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym).

Diagnoza logopedyczna.

Diagnoza pedagogiczna.

Diagnoza integracji sensorycznej.

TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia pedagogiczna z zakresu języka polskiego i matematyki.

Terapia logopedyczna.

Terapia integracji sensorycznej.

Terapia polisensoryczna.

Terapia EEG-Biofeedback.

Muzykoterapia.

Terapia widzenia.

TERAPIA GRUPOWA

Zajęcia dla dzieci zdolnych.

Zajęcia ogólnorozwojowe.

Translate »
bip poczta epuap