Gimnazjaliści i licealiści

Oferta poradni dla gimnazjalistów i licealistów

DIAGNOZA

Diagnoza możliwości intelektualnych.

Diagnoza zainteresowań i predyspozycji.

Diagnoza cech osobowości.

Diagnoza trudności szkolnych, w tym: dysleksji. WAŻNE

Diagnoza trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym).

Diagnoza logopedyczna.

Diagnoza pedagogiczna.

TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia pedagogiczna z zakresu języka polskiego i matematyki.

Terapia logopedyczna.

Terapia EEG-Biofeedback.

Muzykoterapia.

Psychoterapia.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKÓŁ Z ZAKRESU:

– kontroli własnych emocji i radzenia sobie ze stresem

– technik uczenia się

– profilaktyki uzależnień

– rozwiązywania konfliktów

– tolerancji

Terapia rodzinna.

Terapia rodzinna obejmuje nie tylko pacjenta, ale również jego rodzinę. Celem spotkań jest poprawa wzajemnych relacji, komunikacji i pomoc rodzinie w rozwiązywaniu sytuacji problemowej. Terapia polega na okresowych spotkaniach z rodziną (co około 3 tygodnie), zwykle z dwoma psychoterapeutami.

Socjoterapia. WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Konsultacje z psychologiem.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnościach życiowych.

Translate »
bip poczta epuap