Rodzice

Oferta poradni dla rodziców

KONSULTACJE W ZAKRESIE:

– rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

– sposobów stymulacji rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego dziecka

– rozpoznawania i zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych małego dziecka

– rozwiązywania problemów rozwojowych i wychowawczych wczesnego dzieciństwa

WARSZTATY

Warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla rodziców”

Warsztaty wychowawcze.

Spotkania wspierające wychowawczo rodziców dzieci w wieku 0-3.

Wykłady dla rodziców na terenie placówek.

Poradnictwo psychologiczne.

Translate »
bip poczta epuap