ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PPP5

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5

 

 W oczekiwaniu na wizytę u specjalisty należy przebywać na korytarzu Poradni. W wyznaczonym terminie specjalista zaprosi umówione osoby do gabinetu. Prosimy o zachowanie ciszy i porządku (rowery i hulajnogi należy ustawić w wyznaczonym miejscu).

 Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci na korytarzu odpowiadają rodzice.

 Na teren Poradni nie wolno przynosić niebezpiecznych przedmiotów.

 Obowiązuje zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych.

 W przypadku zauważenia na terenie Poradni niepokojącego zdarzenia, należy niezwłocznie powiadomić pracownika Poradni.

 W Poradni obowiązują szczegółowe, znane pracownikom procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. W razie wystąpienia zagrożenia osoby przebywające na terenie Poradni muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników Poradni.

Zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w wariancie pracy stacjonarnej

Zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w wariancie pracy hybrydowej (stacjonarno – zdalnej)

Zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w wariancie pracy zdalnej

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5

Translate »
bip poczta epuap