Informacje o DCI

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji – Praga Północ

SKŁAD:
1. EWA SOBOCKA – PRZEWODNICZĄCY
2. WŁODZIMIERZ SIESS
3. MAŁGORZATA ZAWADZKA
4. BOŻENA ĆWIKLIŃSKA
5. WANDA BOWNIK
6. ELWIRA JEUNEHOMME

Przewodnicząca przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 13.00- 15.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 przy ulicy Otwockiej 3. Możliwy jest również kontakt telefoniczny – 22 619 01 94 lub e-mailowy

dci@ppp5.pl.

Realizowane zadania:

– pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

– upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek oświatowych w danej dzielnicy,

– bardziej ścisłą współpracę psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi,

– stworzenie spójnego systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

Adresaci:
– rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– nauczyciele uczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach,
– dyrektorzy przedszkoli i szkół, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
– pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści pracujący w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
– doradcy metodyczni,
– pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania.

Translate »
bip poczta epuap