Doradztwo zawodowe

Oferta poradni w dziedzinie doradztwa zawodowego

Diagnoza zainteresowań i predyspozycji.

Określanie kierunku dalszego kształcenia.

Doradztwo przy wyborze szkoły.

WARSZTATY Z ZAKRESU:

– autoprezentacji

– planowania kariery zawodowej

W ramach oferty naszej poradni w zakresie doradztwa zawodowego zapewniamy:
– diagnozę predyspozycji zawodowych (zainteresowań, osobowości, temperamentu, uzdolnień i możliwości poznawczych);
– udzielanie aktualnych informacji o ofertach szkół i systemie rekrutacji na terenie m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem szkół z dzielnicy Praga-Północ;
– udzielanie informacji nt. zawodów oraz rynku pracy;
– pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;
– konsultacje dla rodziców i opiekunów w zakresie wspierania młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych;
– prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego, poruszania się na rynku pracy itp. w szkołach, w zależności od zapotrzebowania.

Starając się gromadzić jak najbardziej aktualne informacje uczestniczymy i polecamy następujące wydarzenia:
Targi Edukacyjne – Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy; (www.perspektywy.pl)
Dni Kariery (www.dnikariery.pl)

Polecamy również:
Akademickie Targi Pracy JOBBING (http://www.jobbing.org.pl)
Targi Pracy dla Humanistów (organizowane przez Centrum Pracy i Kariery SWPS)
Targi Kariery Polska (http://www.targi-kariery)
Targi Praktyk, Staży i Pracy Internship (http://www.internshipdays)
Międzynarodowe Targi Pracy w Warszawie (organizowane przez WUP i EURES)

Translate »
bip poczta epuap