Dysleksja

Dzieci i młodzież zgłaszające się do Poradni na badania pod kątem dysleksji zobowiązane są zaliczyć sprawdziany znajomości podstawowych zasad pisowni języka polskiego:

Klasa IV

1. Zasady pisowni wyrazów z ó-u.
2. Zasady pisowni wyrazów z rz-ż.
3. Zasady pisowni wyrazów z ch-h.

Klasa V-VI

1. Zasady pisowni wyrazów z ó-u.
2. Zasady pisowni wyrazów z rz-ż.
3. Zasady pisowni wyrazów z ch-h.
4. Zasady pisowni przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy.

Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

1. Zasady pisowni wyrazów z ó-u.
2. Zasady pisowni wyrazów z rz-ż.
3. Zasady pisowni wyrazów z ch-h.
4. Zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami tracącymi dźwięczność.
5. Zasady pisowni przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy.

Translate »
bip poczta epuap