GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Grupy socjoterapeutyczne dla gimnazjalistów działają na terenie szkół gimnazjalnych, celem grup jest udzielenie dzieciom wsparcia emocjonalnego oraz modelowanie pozytywnych postaw wobec siebie i wobec innych.
Grupy dla licealistów odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, liczą ok. 10 uczestników w zbliżonym wieku. Spotkania trwają 2 godziny i odbywają
się raz w tygodniu przez okres kilku – kilkunastu miesięcy.

Oto lista pewnych pewnych problemów, z których powodu dzieci bywają kierowane do grup:

 • niska samoocena
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • skłonność do bójek
 • poczucie przegranej
 • strata bliskiej osoby
 • doświadczenie przemocy fizycznej
 • poczucie izolacji i osamotnienia
 • powtarzające się bicie i krzywdzenie przez inne dzieci
 • naruszanie zasad obowiązujących w szkole
 • przygnębienie i lęk
 • gwałtowane wybuchy złości w domu lub szkole
 • wagarowanie
 • rozwód rodziców

Zajęcia socjoterapeutyczne sprzyjają odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz służą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych.

Translate »
bip poczta epuap