Jak przygotować dziecko do nauki w szkole?

Szanowni Rodzice Dzieci rozpoczynających naukę w szkole!

Jeśli chcecie Państwo dobrze przygotować swoje dziecko do rozpoczęcia nauki to zwróćcie uwagę na to, czy:

v     Dziecko jest sprawne ruchowo?

v     Potrafi samodzielnie zapinać guziki, zawiązać sznurowadło?

v     Chętnie rysuje, lepi z plasteliny, wycina nożyczkami po wytyczonej linii?

v     Koloruje obrazki nie wychodząc za linie?

v     Odróżnia prawą stronę swojego ciała od lewej?

v     Wie – ile ma lat, gdzie mieszka, czym zajmują się w pracy rodzice?

v     Potrafi grupować przedmioty według koloru, kształtu, wielkości?

v     Umie liczyć kolejno do 20, a po przeliczeniu powiedzieć ile jest przedmiotów?

v     Potrafi w pamięci dodawać i odejmować w granicach 10?

v     Wymienia kilka różnic w podobnych do siebie obrazkach?

v     Odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, odgłosy zwierząt?

v     Potrafi wyróżnić głoskę na początku i na końcu wyrazu?

v     Słucha uważnie opowiadania, bajki czy muzyki?

v     Opowiadając co widzi na obrazku posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat, uzasadnia akcję?

v     Mówi poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym (wymawia prawidłowo wszystkie głoski)?

v     Umie podporządkować się poleceniom dorosłych, jest w miarę zdyscyplinowane?

v     Przy rozstaniu (np. w przedszkolu) jest pogodne?

v     Łatwo nawiązuje kontakt z dorosłymi i dziećmi?

v     W codziennych sytuacjach jest samodzielne i dość szybkie w działaniu?

v     Przestrzega ustalonych wcześniej zasad?

v     Zachowuje się odpowiednio do sytuacji?

Jeżeli pozytywnie oceniliście Państwo powyższe możliwości dziecka, to jest ono gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole. Jeżeli nie, to warto:

v     porozmawiać z nauczycielem przedszkola,

v     skontaktować się z psychologiem opiekującym się placówką, do której dziecko uczęszcza,

v     skorzystać z oferty specjalistycznych zajęć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

v     zapoznać się z propozycją ćwiczeń usprawniających rozwój dziecka 5 – 6 –letniego, w zakładce nasze publikacje

Jeżeli niepokoi Państwa zachowanie dziecka lub nie macie pewności, że dziecko rozwija się prawidłowo zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami w naszej Poradni.

Opracowanie:

psycholog mgr Katarzyna Matusiak

psycholog mgr Katarzyna Pakieło-Flasińska

psycholog mgr Anna Sokołowska

Translate »
bip poczta epuap