DORADZTWO ZAWODOWE

Projekt z zakresu doradztwa zawodowego

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…
to autorski projekt z zakresu doradztwa zawodowego realizowany w Dzielnicy Praga-Północ od 31.10.2019r. do 12.03.2020r.

Celem projektu jest prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, a także uświadomienie młodzieży, że istnieją na Pradze Północ szkoły godne zainteresowania, które warto byłoby uwzględnić w swoich przyszłych wyborach.

Projekt obejmuje 5 etapów:

zgłoszenia szkół do udziału w projekcie,
czas przygotowań prezentacji,
prezentacje szkół przez uczniów,
głosowanie,
ogłoszenie wyników.

Obecnie projekt znajduje się na 2 etapie i możemy z dumą poinformować, że włączyły się do niego wszystkie szkoły ponadpodstawowe i zdecydowana większość szkół podstawowych z dzielnicy Praga Północ.

Koordynatorami projektu są:
Katarzyna Pakieło-Flasińska – pomysłodawczyni i autorka projektu, psycholog, doradca zawodowy, coach, koordynator poradni w ramach Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego,
  Piotr Powała – koordynator Dzielnicy Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego, główny specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Północ.

Adresatami projektu są uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej, którzy niebawem staną przed wyborem szkoły ponadpodstawowej oraz uczniowie przedostatnich klas szkoły średniej, którzy poprzez prezentację swoich szkół mają możliwość zachęcić młodszych kolegów i koleżanki do wyboru ich szkoły.

Zadaniem uczniów szkół średnich jest przygotowanie materiałów promujących ich szkołę z zachowaniem dużej dowolności (filmy, plakaty, wystawy, humorystyczne przedstawienia oraz inne formy będące efektem ich kreatywności) a następnie przedstawienie owoców własnej pracy młodszym koleżankom i kolegom.

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie pod okiem koordynatora szkoły, pedagoga, nauczyciela polonisty lub wychowawcy będą przygotowywać prezentacje. Podczas wizyt w szkołach ponadpodstawowych uczniowie będą mieli szansę dowiedzieć się o istniejących profilach, zdawalności matur, zajęciach pozalekcyjnych i innych zaletach poszczególnych szkół.

Wartością dodaną projektu jest innowacyjna, rozwijająca kreatywność realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem potencjału uczniów i nauczycieli północnopraskich szkół a także budowanie współpracy między uczniami w klasie.

Klasa, która wykaże się największym zaangażowaniem i pomysłowością otrzyma NAGRODĘ.