DORADZTWO ZAWODOWE

Projekt z zakresu doradztwa zawodowego

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – promocja praskich szkół ponadpodstawowych

W roku szkolnym 2019/2020 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 realizowany był projekt „ Cudze chwalicie, swego nie znacie…” z zakresu doradztwa zawodowego.

Koordynatorami projektu byli: Pani Katarzyna Pakieło-Flasińska (psycholog, doradca zawodowy, coach, pomysłodawczyni projektu) i Pan Piotr Powała (Główny Specjalista z Wydziału Oświaty), który zadbał o nagrody dla zwycięskiej szkoły.
Projekt zakładał poprawę znajomości oferty północnopraskich szkół średnich przez uczniów szkół podstawowych. Wartością dodaną była aktywizacja nauczycieli i uczniów ze szkół średnich biorących udział w projekcie oraz możliwość poprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w szkole w inny sposób niż dotychczas.
Adresatami projektu byli uczniowie siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej, którzy w tym roku musieli dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej. W projekt zostali zaangażowani również uczniowie przedostatnich klas szkoły średnich. Ich zadaniem było przygotowanie materiałów promujących ich szkołę z zachowaniem dużej dowolności (filmy, plakaty, wystawy, przedstawienia oraz inne formy będące efektem ich kreatywności) a następnie przedstawienie owoców własnej pracy młodszym kolegom. W ramach kilku godzin z doradztwa zawodowego uczniowie pod okiem koordynatora szkoły, pedagoga, nauczyciela polonisty lub wychowawcy przygotowywali prezentacje. Podczas wizyt w szkołach uczniowie mieli szansę dowiedzieć się o istniejących profilach, zdawalności matur w danej szkole, zajęciach pozalekcyjnych, zaletach danej szkoły.

Poprzez projekt uświadomiliśmy młodzieży, że mamy na Pradze-Północ szkoły godne zainteresowania, ze świetnie przygotowaną kadrą pedagogiczną, z bogatą ofertą zajęć, które warto byłoby uwzględnić w swoich przyszłych wyborach.
Projekt „ Cudze chwalicie, swego nie znacie…”zakończył się sukcesem uczniów z Zespołu Szkół Nr 33. Uczniowie pod okiem Pani Anny Pogorzelskiej świetnie zaprezentowali swoją szkołę młodszym kolegom ze szkół podstawowych z Dzielnicy Praga-Północ i większością głosów otrzymali I miejsce w projekcie oraz nagrodę.
Dyrektor PPP5 oraz Koordynatorzy projektu kierują serdeczne podziękowania do Dyrekcji i Koordynatorów szkół średnich, którzy brali czynny udział w realizacji projektu poprzez świetne przedstawienie swoich szkół, do Pana Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ, który wsparł nasz projekt zachęcając szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu a także sponsorowi nagrody dla zwycięskiej szkoły.

Chcielibyśmy bardzo podziękować koordynatorom i nauczycielom ze szkół podstawowych, którzy uczestniczyli wraz z uczniami w zwiedzaniu szkół ponadpodstawowych oraz poznawaniu ich oferty i wyjątkowości.
Kierujemy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt oraz gratulujemy zwycięzcom I miejsca. Mając na uwadze ostrą konkurencję ze strony uczniów z Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego, Zespołu Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władyslawa IV i Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego wiemy, że osiągnięcie sukcesu nie było łatwym zadaniem.

Wielkie brawa!!!